Uterum

Uterum i alla former och storlekar

Snart blir det enklare att bygga uterum

Snart kommer du att kunna bygga att inglasat uterum utan att behöva ansöka om bygglov.

Regeringen har nämligen lag en proposition om om ändringar i Plan- och Bygglagen (PBL). Förslaget går till omröstning i Riksdagen 2 juni och om det går igenom kommer det bli enklare för privatpersoner att göra utbyggnader och tillbyggnader.

Bland annat kommer man att kunna göra en tillbyggnad på 15 kvadratmeter utan bygglov. Man måste dock göra en så kallad bygganmälan och dessutom krävs tillstånd från grannarna om tillbyggnaden ska placeras mindre än 4,5 meter från tomtgränsen.

Värt att nämna är att de 15 kvadratmeterna avser tillbyggnadens bruttoarea (yttermåtten). Ska tillbyggnaden vara i två plan begränsas således markytan till 7,5 kvadratmeter. Man kommer att få göra dessa tillbyggnader även om det strider mot den aktuella detaljplanen.

Komplementbostad

En annan stor nyhet i regeringns förslag är att man ska få bygga en komplementbostadshus på maximalt 25 kvadratmeter på sin tomt. Även detta utan att ansöka om bygglov (och även om det strider mot detaljplanen).

Det fina i kråksången är att det i princip inte finns några begränsningar för hur man får använda komplementbostaden. Man kan använda den som permanentbostad om man så vill, eller som fritidshus, gäststuga, förråd eller garage. Bara fantasin sätter gränserna och vi på Expodul kan givetvis hjälpa dig att förverkliga drömmen om det perfekta uterummet.

Ytterligare en fin detalj är att maxhöjden (nockhöjden) för denna nya typ av bostad är fyra meter, vilket är drygt en meter högre än maxhöjden för de så kallade friggebodarna.

Den andra juni är det alltså omröstning i Riksdagen om regeringens förslag och går det igenom börjar ändringarna gälla redan från och med 2 juli. 

24 Apr 2014